Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


24.11.2021  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 19.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 19.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 19.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 19.

Известување

23.11.2021  11:00

Антропологија на фолклор

Сите предмети од летен семестар. Физичко присуство, усно, со претходна најава.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Терминот се однесува на сите предмети од летниот семестар кај Ана Ашталковска Гајтаноска. Студентите може да полагаат со физичко присуство или онлајн. Оние кои ќе одлучат да полагаат онлајн треба да се пријават најдоцна еден ден пред терминот.

Известување

17.09.2021  10:00

Антропологија на религијата

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

16.09.2021  11:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Илина Јакимовска, на Мајкрософт Тимс (со претходна најава).

Известување

16.09.2021  09:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

15.09.2021  11:00

Етнографија и теренско истражување II

Онлајн

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Онлајн

Известување

Aнтропологија на ислам и христијанство

Онлајн

Известување

13.09.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Азија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Африка

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Интерпретации за Балканот

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

07.09.2021  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 18.

Известување

Политичка антропологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 18.

Известување

02.09.2021  11:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Илина Јакимовска на Мајкрософт Тимс (со претходна најава).

Известување

01.09.2021  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 18.

Известување

30.08.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Азија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Африка

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

Интерпретации за Балканот

Во Кабинет бр. 1 или онлајн. Студентите кои планирааат да полагаат онлајн треба да се најават најдоцна еден ден пред терминот за испит.

Известување

27.08.2021  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Известување

Антропологија на религијата

Известување

Етнологија на Македонци - духовна култура

Известување

26.08.2021  09:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Известување

25.08.2021  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 18.

Известување

Политичка антропологија

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 18.

Известување

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 18.

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 18.

Известување

25.08.2021  11:00

Етнографија и теренско истражување II

Онлајн

Известување

Етнографија и теренско истражување III

Онлајн

Известување

Aнтропологија на ислам и христијанство

Онлајн

Известување

29.06.2021  11:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1 или слушална бр.18

Известување

28.06.2021  11:00

Етнологија на свет I

Известување

Етнолошки и антрополошки теории

Известување

Антропологија на етничност

Известување

Теренска етнологија III

Известување

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Известување

Етнологија на Азија

Известување

Етнологија на Африка

Известување

Етнологија на Австралија и Океанија

Известување

Етнологија на Албанците во Македонија

Известување

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Известување

Историја на етнологијата во Македонија

Известување

Етнолошки и антрополошки теории I

Известување

Етнологија и антропологија на Македонија III

Известување

Интерпретации за Балканот

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.