6 nedeli pred Veligden

Sv. Teodor Tiron - Todorova sabota (Todorica)

Todorova sabota se vika prvata sabota posle Pro~ka. Iako Todorova Sabota e crkoven praznik, sepak na ovoj den koj vodat poteklo od mnogu postari vremiwa. Najgolemiot broj obi~ai povrzani so ovoj den se izveduvaat ve~erta sproti praznikot. Vo pove}e krai{ta toga{ vo crkvata se nosi t.n. todori~ki leb i p~enica koi se blagoslovuvaat i se razdavaat za zdravje na lu|eto i stokata.

Народен Календар