Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

Медијатека

Визуелните резултати од теренската работа и други видови истражувачка работа на вработените и на студентите на Институтот за етнологија и антропологија се објавени на каналот на You Tube:

 

Institute of Ethnology and Anthropology, UKIM, Macedonia

https://www.youtube.com/channel/UCrIdnYfp77XaIbd9_orxntQ

 

Наслов и опис
Врска
1. Студентски филм: Viva Las Bitola,
2. Студентска презентација: „Кратово 2012“, 7.34мин., теренска настава.
3. Студентски филм:„Операција потковување“, 11.10.мин., теренска настава.
4. Студентски филм: „Студентите на терен/Ethnology and Anthropology Students doing Field Research, 13.38 мин.
5. Студентски видео спот: „Студирај етнологија и антропологија“, 0.58 мин.,
6. Студентска видео презентација-спот: „Што е етнологија и антропологија?“, 4.36 мин.,

 

 

 

 

 

 

Дома