Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

ЛАБОРАТОРИИ НА ИЕА

 


Лабораторија за источни култури Лабораторија за теренска етнологија Лабораторија за визуелна антропологија Едукативна лабораторија

 

Дома