Slide background
Практична настава
Slide background
Теренски истражувања
Slide background
Меѓународно призната диплома
Slide background
Настава по ЕКТС и мобилност за студентите
Slide background
Истражување на традицијата
Slide background
Дружење

Мисија на Институтот за етнологија и антропологија

Нашата мисија се состои од регистрирање, архивирање и истражување на културното наследство од доменот на етнологијата и антропологијата. Истовремено, ангажирано и критички ги следиме современите феномени, начинот на кој тие влијаат врз концептите на идентитетот, религијата, политиката, миграциите, родот. Традицијата и фолклорот ги разбираме како живи категории, со елементи кои се трајни, но и со такви кои се променливи, и кои ги отсликуваат напорите на луѓето да го разберат и осмислат светот околу себе. Отворени сме за интердисциплинарни соработки кои овозможуваат поширок увид во истражуваните прашања. 

Овие ставови ги вградуваме и во образовниот процес на сите нивоа на студии на нашиот Институт. Истовремено, наша мисија е да ги промовираме етнологијата и антропологијата како релевантни дисциплини за толкување на актуелни општествени проблеми и за похуман однос кон човечките разлики.
 
Проф. д-р Илина Јакимовска
Раководител на ИЕА
© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.